Шинжлэх ухаан

1998 оноос хойш, 4Life Research® компани нь таны дархлааны тогтолцоо, нийт эрүүл мэндийг дэмжих зориулалт бүхий хамгийн сайн чанарын бүтээгдэхүүний боловсруулж ирсэн. Бид таныг эрүүл, саруул амьдрах нөхцөлийг хангахад туслах зориулалтын бүтээгдэхүүнийг боловсруулж, тогтмол сайжруулан, шинжлэх ухааны ололтод үндэслэн улам боловсронгуй болгох чиглэлээр хичээнгүйлэн ажиллаж байна. *

4Life компанийн бүтээгдэхүүний орцын боловсруулалтыг эрдэм шинжилгээ, судалгаанд үндэслэдэг бөгөөд тэргүүн дээд чанар, өндөр үр дүнтэй бүтээгдэхүүн боловсруулдаг билээ. 4Life Трансфер Фактор® бүтээгдэхүүн нь итгэмжлэгдсэн байдаг тул Таны хэрэглэж буй 4Life Трансфер Факторын бүтээгдэхүүн тус бүр нь өөрийн онцлог, элдэв хольцгүй цэвэр байдал, нөлөөлөх хүч чадал, бүрэлдэхүүний орц зэрэгт баталгаатай гэдэгт эргэлзэх хэрэггүй юм.

Компанийн өөрийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны багийн гишүүд нь шинжлэх ухааны ололт дэвшилийг 4Life компани дээр шууд нэвтрүүлж байдаг эмч, эрдэмтэд нараас бүрддэг. Түүнчлэн, манай Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны зөвлөх зөвлөл (ЭМШУЗЗ) нь шинэ бүтээгдэхүүн боловсруулахад дэмжлэг үзүүлж, 4Life Трансфер Факторын ® Шинжлэх ухааны цаашдын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд тусалдаг юм.

Таны амьдралд зориулсан бүтээгдэхүүн

Та эрүүл саруул байгаагаа мэдрэх үедээ, өөрийн хүссэнээрээ хамгийн сайн амьдралаар амьдарч чадна. Үүнийг хийхийн тулд Та сонор сэрэмжтэй дархлааны тогтолцоотой байх хэрэгтэй. Ийм учраас ихэнх хүмүүсийн ухаалаг сонголт бол 4Life Трансфер Фактор бүтээгдэхүүн болсон юм.

Трансфер Факторын шинжлэх ухаан

4Life компанийн Трансфер Факторын шинжлэх ухаан нь таны дархлааны тогтолцоог болзошгүй аюул заналыг тодорхойлох, санах, хариу эсэргүүцэл үзүүлэх чадварыг дэмжих дархлааны эсийг сургадаг бүтээгдэхүүний эрдэм шинжилгээ, судалгаа, техник технологи, инновацийг хамарсан билээ. 4Life Трансфер Фактор бүтээгдэхүүн нь патентлагдсан, магадлан итгэмжлэгдсэн бөгөөд маш ихээр судлагдсан бүтээгдэхүүн юм. 4Life Трансфер Фактор нь Дархлааны системийг өргөн хүрээтэй дэмжлэг үзүүлэх гурван онцгой эрхийн өмчлөлт аргаар бий болгосон бүтээгдэхүүн юм. Үүнд:

UltraФактор XF® нь 4Life Трансфер Факторын уураг болон үхрийн ангир уурагаас гаргаж авсан бусад пептидийг хэт шүүсэн патентлагдсан баяжмал юм.

OvoФактор® нь 4Life Трансфер Факторын уураг болон тахианы өндөгний шараас гаргаж авсан бусад пептидийн патентлагдсан баяжмал юм.

NanoФактор® нь үхрийн ангир уурагаас нано шүүлтүүрээр гаргаж авсан патентлагдсан баяжмал юм.

Бүтээгдэхүүний боловсруулалт

4Life компанийн судалгаа, шинжилгээний баг нь чанар, туршилтын хамгийн өндөр стандартыг хангасан бөгөөд хүнийн эрүүл мэндийг нийтэд нь маш сайтаар дэмжиж байдаг бүтээгдэхүүнийг боловсруулах зорилготойгоор ажилладаг. 4Life компани нь өөрийн бүтээгдэхүүнийг капсул, шахмал үрэл, шүүс ундаа, нунтаг, болон түрхэх гэх мэт олон төрлийн хэлбэртэйгээр хэрэглэгчдээ хүргэдэг билээ. Үүнд:

Чанар ба шинжилгээний лаборатори

#

4Life компанийн олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг түгээхээс өмнө нь олон зуун туршилтад хамруулдаг билээ. Өргөн цар хүрээтэй сорилт хийх нь бүтээгдэхүүний чанарын маш сайн баталгааг хангадаг юм. 4Life компани олон сая долларын хөрөнгө оруулалт хийж орчин үеийн лабораторийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглосон шууд борлуулалтын аж үйлдвэрийн салбар дахь хамгийн дэвшилтэт аналитик лабораторид түүхий эдээс нь эхлээд, бэлэн бүтээгдэхүүн хүртэл нь туршилт шинжилгээг хийдэг.

4Life үйлдвэрлэлийн байгууламж нь хамгийн сүүлийн үеийн савлагаа, капсулан савлалт, холих тоног төхөөрөмжтэй бөгөөд NSF® Олон Улсын Сайн Үйлдвэрлэлийн Практик (GMP) бүртгэлд орсон билээ. NSF International байгууллагын GMP бүртгэлд орсны үр дүнд 4Life компани нь өндөр чанартай хоол хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхэд тохиромжтой арга, тоног төхөөрөмж, хяналтыг ашигладаг гэдгийн баталгаа болж байгаа.

Үйлдвэрлэл

4Life компани нь өөрийн үйлдвэрлэлийг ажиллуулдаг бөгөөд үйлдвэрлэлийн үйл явцын алхам бүрийг хянах боломжоор хангадаг. Үүнд, зуурмагийг холих, капсул бий болгох болон сав баглаа боодол хийх зэрэг шатлал ордог.

Тодорхойлолт


Тус бүрийн орцыг тодорхойлох болон ашиглахаас өмнө туршиж шалгадаг билээ.

Хольцгүй цэвэр байдал


Түүхий эд болон бэлэн бүтээгдэхүүн бүрийг бохирдуулагч болон бусад чанарыг муутгах хольц байхгүй эсэхийг шалгадаг.

Бат бөх байдал


Орц бүрийн үзүүлэлтийг дагуу бат бөх байдалд, шинж чанарын тодорхойлолтын дагуу маш нарийн сорьж шалгадаг юм.

Найрлага


Багц бүрийг бүтээгдэхүүний тодорхойлолт үзүүлэлтийн дагуу боловсруулан үйлдвэрлэдэг билээ.

4Life компанийн үйлдвэрлэл, чанарын хангалтын үйл явцын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахын тулд Дэлхийд Трансфер Факторыг танилцуулж байна видеог үзнэ үү.

Эрдмийн холбоод

4Life Research® компани нь өөрийн бүтээгдэхүүний үр дүнг эрдэм шинжилгээний нийгэмлэг, шинжлэх ухааны нийтлэл болон эрдэм шиншинжилгээний судалгаагаар дамжуулан тодорхойлдог.

Мөн 4Life компани нь Миссурийн их сургуультай хамтран 4Life Трансфер Фактор Ренуво® бүтээгдэхүүний үр ашгийг тодорхойлох зорилгоор иж бүрэн санамсаргүй, плацебо хяналттай, 30 өдрийн үр дүн тогтоох судалгааг хамтарч хэрэгжүүлсэн билээ.

Компани нь Аубурн их сургуулийн Боловсролын коллежийн Кинезиологийн сургуулийн бүрэлдэхүүн болох Молекул ба хэрэглээний шинжлэх ухааны лаборатори (MASL)-тай хамтран ажилладаг билээ.

Патент

4Life Patents

4Life компанийн судалгаа, шинжилгээ болон патентаа хамгаалах явдал нь тус компанийн удаан хугацаагааронцгой эрх, тогтвортой байдлыг хадгалах үзэл бодолд нийцдэг болно. 4Life компани нь АНУ-ын таван патент, олон улсын 38 патентийг эзэмшдэг бөгөөд хэдэн арван патент нь бүртгэлийн явцад байгаа.

Судалгаа ба хэвлэл нийтлэл

#

Судалгаа, шинжилгээ нь манай компанийн нэрийн хуудас бөгөөд инновац, баталгаажуулалт, боловсрол дээр үндэслэн бид өөрийн үйл ажиллагаагаа эрхлэн явуулдаг юм. Эдгээр судалгааны үр дүнг” Хоол тэжээл, бодисын солилцоо”, “Хэрэглээний Физиологи”, “Хоол тэжээл”, “Бодисын солилцоо”, “Спортын тэжээлийн олон улсын нийгэмлэгийн сэтгүүл”, “Спорт, дасгал хийх анагаах ухааны шинжлэх ухаан” зэрэг олон хэвлэл нийтлэл, сэтгүүлд гаргасан билээ.

4Life Трансфер Факторын үр дүнг олон тооны судалгаагаар дархлааны системийн эрүүл мэндийг бэхжүүлж байгаа тодорхойлсон билээ. Нэг туршилтын үр дүнд 4Life Трансфер Фактор бүтээгдэхүүн нь байгалийн Killer эсүүд (чухал ач холбогдолтой анхдагч эсэргүүцэгч эс)-ийн үйл ажиллагааг дархлааны системд 437% хүртэл нэмэгдүүлдэг гэдгийг тодорхойлсон байна.

Шинжлэх ухааны баг

Шинжээчдийн судалгаа нь шинжлэх ухааны амжилттай зэрэгцээ байдалтай байна

Манай компанийн өөрийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны баг нь 4Life компанийг сүүлийн үеийн дэвшилтэд шинжлэх ухааны төвшинд байлгахын тулд шаргуу ажиллаж дархлааны тогтолцоогоор мэргэшсэн эрдэмтэд, докторын зэргийг хамгаалсан мэргэжилтэн нараас бүрддэг. Мөн дэлхий даяар хоол тэжээлийн чиглэлээр мэргэшсэн олон арван эрдэмтэд, мэргэжилтнүүд, эмч нараас бүрдсэн Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны зөвлөх зөвлөлийг 4Life компани дээр ажиллуулж байна.

Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны зөвлөх хороо