• Summit Magazine
  • Саммит сэтгүүл нь судалгааны нийтлэл, бизнесийн практик сургалт, сэтгэлийн дэмжлэг, урам зориг урамшуулсан нийтлэл бүхий агуулсан улирал тутмын хэвлэл юм. Доорхи хатас дээр дарж онлайн горимд Саммит сэтгүүл уншина уу. Мөн pdf файлыг татан авч өөрийн багийн гишүүд, үйлчлүүлэгч нарт танилцуулаарай!