4Life компанийн үйлчилгээ

4Life компанийн амин зүрх нь буяны үйлстэй холбоотой байдаг юм. Хэрэв та ер бусын 4Life компанийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх буюу шилдэг санхүүгийн боломжийг ашиглаж өөрийн амьдралыг өөрчлөхийг хүссэн үед та энэхүү үйлчилгээний утга учиртай үйлдлийг хийх замаар бусдын амьдралыг өөрчилж болно.

Бидний зорилго бол 4Life компанийн бизнесийг эрхэлж буй улс орнуудад хүүхэд болон тэдний гэр бүлийн амьдралд бодит өөрчлөлт хийх явдалд оршдог юм. Газар дээр нь орон нутгийн байгууллага, өрхүүдтэй удаан хугацааны харилцааг бий болгох замаар бид тэдний олон нийтийн дунд үр бүтээлтэй иргэдийг бий болох хэрэгтэй байгаа хүүхдэд боломж олгодог үйлчилгээн өвлөх боломжтой.

Бид хоол тэжээл, орон байр, боловсрол гэсэн гурван чухал хүүхдийн амьдралд ач холбогдолтой чиглэлд гол анхаарлаа хандуулдаг. Аффилиат болон компанийн ажилтнууд маань энэхүү ашгийн төлөө бус аян, Фонд4Life сан®, хоол тэжээлийн 4Life Фортифай®-ийг байнга дэмжиж байдаг тул бид хүүхдүүд болон тэдгээрийн гэр бүлийнхэн шаардлагатай биеэ дааж амьдрах арга хэрэгслээр хангаж ядуурлын эсэргүүцэж чадсан шинэ үед хүрэлцэх боломжоор дэмжих болно.

"Бидний шинжлэх ухаан, амжилт нь дэлхий даяар танигдсан учир манай үйл ажиллагааны хүчин чадал нь хязгааргүй билээ."

—Бианка Лизонби
Компанийн Үүсгэн байгуулагч

Фонд 4Life®сан

Үйлчилгээ нь хуучин

Бидний үйл ажиллагаа, үйлчилгээ бүхэлдээ 4Life компанийн эрхэм зорилгын нэг хэсэг үргэлж байсаар ирсэн. 2006 онд 4Life компани нь сайн үйлсэд зориулсан үйл ажиллагаагаа албан ёсны болгож эмзэг бүлгийн хүмүүсийн амьдралд туслах зорилгоор компанийн Фонд4Life Сан бий болгосон билээ. Бидний эрхэм зорилго нь 4Life компанийн бизнес эрхэлж буй улс орнуудад оршин суугаа хувь хүмүүсийг бие даах чадвартай болгоход нь эрч хүч өгөх эх үүсвэрээр хангах явдал юм.

Таны хандив тусламж

Дэлхий дахины хүүхдүүдэд тодорхой анхаарал хандуулах зорилгоор энэхүү 501 (в) (3) аж ахуйн нэгж нь цугларсан бүх хандивын 100%-ийг залуучууд болон тэдгээрийн гэр бүлийг ядуурлын төвшнөөс гарах, амьдралаа дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн арга хэрэгсэл, сургалт зохион байгуулахад ашигладаг. Бид хүлээн зөвшөөрч, янз бүрийн төвшинд байгаа орон нутгийн хүмүүсийн хэрэгцээг тодорхойлон, түүний дагуу хариу арга хэмжээ авахыг хичээдэг боловч бидний хамгийн гол эрхэм зорилго бол орон нутгийн хэмжээнд ирээдүйн шинэ үеийн өөрчлөх боломжийг олгодог боловсролын санаачилга юм.

Нэмэлт мэдээлэл

Фонд4Life сангийн үндэс суурь болсон хичээл зүтгэл нь аффилиат нараас 4Life компанийн удирдлагын баг хүртэл өргөн хүрээг хамардаг. Бидний хэрэгжүүлж буй хүмүүнлэгийн төслийн бүрэн тоймыг энд дарж үзнэ үү.website. Тэгээд биднийг Фэйсбүүк болон Instagram дээр биднийг дагаарай!Facebook and Instagram!

4Life компанийн Фортифай®

Зөвхөн хоол биш

Дэлхийн олон улс оронд эцэг, эх, асран хамгаалагч нар өөрсдийн өдөр тутмын орлогоос хамааран хүүхдүүддээ өдөрт нэг удаа л сайн хооллох чадвартай байдаг. Ийнхүү чанартай хоол тэжээлийн дутагдал нь хүмүүсийн бие мах бодийн, нийгэмийн болон эдийн засгийн хөгжилд нь насан туршид нөлөө үзүүлж байна. 4Life компанийн бэлтгэсэн энэхүү хоолны багц нь зүгээр нэг таваг хоолноос илүү ач холбогдолтой байдаг. Энэ нь хүүхэд, гэр бүл, орон нутгийн болон тухайн нийгмийн хувьд амьдрал залгуулах арга байдаг юм. 4Life компанийн Фортифай® нь эрч хүч, эрүүл мэндийг сайжруулдаг тул хүүхэд бүр сургуульд явах чадвартай болж цаашид тэр хүүхэд нийгэмдээ хувь нэмрээ оруулах боломжтой болдог. Баглаа хоол бүр цагаан будаа, сэвэг зарам, вандуй, амин дэм, эрдэс бодис агуулсан тэжээллэг чанартай багц байдаг ба 4Life Трансфер Фактор® Три-Фактор® Формула бүтээгдэхүүн мөн орсон байдаг.

Таны бизнес эрхлэлт

4Life Фортифай нь дэлхий дахин буй өлсгөлөнгийн хямралд эерэг нөлөө үзүүлэх шууд боломжийг аффилиат нарт үзүүлдэг ашгийн төлөө бүтээгдэхүүн юм. Аффилиатууд 4Life Фортифай бүтээгдэхүүнийг худалдан авч хүүхдүүдэд хандивласнаараа тэдгээрийн амьдралыг дэмжиж бололцоогоор хангаж мөн өөрийн бизнесийг хөгжүүлэх боломжийг бүрдүүлж байгаа юм. Бүтээгдэхүүний багц тус бүр нөхөн олгох төлөвлөгөө-ний дагуу 25 LP онооны үнэлгээтэй байдаг.

Таны оролцоо

Эдгээр дэлхий даяар өрнүүлж буй хандивын аяны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон хоол тэжээлийн дутагдал, ядууралтай тэмцэх хөтөлбөрт хэрхэн оролцож болох талаар 4lifefortify.com сайтаар орж үзнэ үү.

4Life Research® нь 4Life Фортифай хоолны багцыг худалдан авах, хандивлах, сурталчлах урамшууллыг санал болгодог. Багцны үнэд нөхөн олгох төлбөр багтаасан бөгөөд 4Life-ийн өв уламжлалд нэгдэхийг бусдыг уриалахын тулд цаг зав, нөөц бололцоогоо зарцуулах боломжийг олгодог. 4Life Фортифай нь ашгийн төлөө компани болох 4Life Research бүтээсэн бүтээгдэхүүн юм. Худалдан авсан 4Life Фортифай хоолны багцын ашгийн бус түншүүд болох Feed The Children зэрэг байгууллагуудад хандивладаг. Буяны түншүүд 4Life Фортифай-г үнэгүй ядуу хүүхдүүдэд тараадаг.

Join Us

4Life компанитай Та хамтран ажилласнаар, та бусдад үйлчлэх хэд хэдэн арга зам, боломж байдаг.

Бонус шагналаас хандив өргөх

Та сар бүр авдаг өөрийн 4Life бонус урамшууллаас Фонд4Life санд хандив өгч болно.

Нэг удаагийн захиалгын хандив

Хэрэв та өөрийн бүтээгдэхүүн тулд бүхий сан 4Life нь хандив өгөх үед бага, эсвэл их өг.

4Life компанийн Фортифай®

Нь өлссөн хүүхэд нь халуун хоол өгөх.

4Life компанийн урамшууллын Гэрэлт хөтөлбөр

4Life Гэрэлийн өв нь манай аффилиат нарын сайн үйлсийг урамшуулах шагнал юм.

Чин зүрхнээсээ

Энэ шагнал нь 4Life компанийн эрхэм зорилгыг хэрэгжүүлэн орон нутгийн болон дэлхий нийтийн хэмжээнд ажил үйлчилгээгээрээ дамжуулан нинжин сэтгэлийн үйлдэл, буяны үйл ажиллагаагаа зүрх сэтгэлээсээ гүйцэтгэж байгаа аффилиат нарыг урамшуулах шагнал юм.

Найдварын гэрэлт цамхаг

“Найдварын гэрэлт цамхаг” шагналыг 5,000 ам. доллар ба түүнээс дээш хэмжээний хандивийг Фонд4Life сан буюу 4Life компанийн Фортифай хөтөлбөрт хандив оруулсан дистрибьютер нарт олгодог юм.

Нарны туяаны цацраг

“Нарны туяаны цацраг” шагналыг 3,000- 4,999 ам. долларын үнэ бүхий- хандивийг Фонд4Life сан буюу 4Life компанийн Фортифай хөтөлбөрт оруулсан дистрибьютер нарыг урамшуулах зорилгоор олгодог.

4Life компанийн гэгээ

100-2,999 ам. долларын хандивийг Фонд4Life сан буюу 4Life компанийн Фортифай хөтөлбөрт оруулсан дистрибьютер нарт “4Life компанийн гэгээ” шагналыг олгодог.

“Чин зүрхнээсээ” шагнал

"Би Хосе Луис, Мария нарт ихэд хүндэтгэлтэй ханддаг" гэж Даймонд Армандо Трэхо хэлэв. "Тэд бол биднийг урамшуулан зоригжуулдаг хүмүүс юм. Эдгээр онцгой хүмүүс маань өөрийн "Министерио Крэе-Сэр" нийгэмлэг болон Фонд 4Life Сангийн үйл ажиллагаагаараа дамжуулан өөрийн багийн гишүүдийн тоог өргөжүүлэх ба тэдгээрийг хөгжүүлэхэд асар их хувь нэмрээ оруулдаг. Бид тэдний үлгэр жишээ үйл ажиллагаа, тэдгээрийн хичээнгүй ажиллагаа, чин сэтгэлгээ болон бусдад тусламж үзүүлдэгт бишрэн талархаж явдаг."

Хозе Луис ба Мария Мартинез
Голд Интернейшнал Даймонд
Доминикан улс
2016 оны “Чин сэтгэлээсээ” шагналтангууд

"Миний бодит мөн чанар бол бусдад үйлчилж байхад оршдог. Бид бүгдээрээ хамтарч өөрийн орон нутагт эерэг өөрчлөлт хийж чадна, улмаар бид дэлхийг өөрчлөх хувь нэмэр оруулж болно гэдэгт би хувьдаа итгэж байна."

Синтия Герлингер
Президент Даймонд
Испани улс
2015 оны “Чин зүрхнээсээ” шагналын эзэн

"Би 4Life компанитай хамтран ажиллах болсон үеэс эхлэн аливаа жижиг зүйлийг ч би агуу хайраар бүтээж чадна гэдгийг мэдэж байлаа. Үүнийг би урагшилж төлбөр төлөх гэж нэрлэдэг. Би аз жаргалтай байгаа тул энэхүү аз жаргалаа би бусад хүмүүстэй мөн хуваалцаж баймаар байна."

Хаффи Енти Салим
Интернэйшнал Даймонд
Сингапур
Сингапур

"Бид дэлхий дахинд буцааж өгөх ёстой гэж үзэж байна, тиймээс би өөрийн аяллыг орон нутгийн төсөл боловсруулах чиглэл болгон өөрчилсөн юм."

Жанис Скиин
Интернэйшнал Даймонд
АНУ-ын Охайо муж
2012 оны “Чин зүрхнээсээ” шагналын эзэн

"Бид хүмүүст тусалж эхэлснээс хойш бидний амьдрал мөн их өөрчлөгдөж эхэлсэн билээ. Бусдад туслах нэг зорилго байгаа тул бид нэг баг болж нэгдэж чадсан."

Оюунмаа Банзрагч
Голд Интернейшнал Даймонд
Монгол улс
2012 оны “Чин зүрхнээсээ” шагналын эзэн