Шинжлэх ухаан

1998 оноос хойш, 4Life Research® компани нь таны дархлааны тогтолцоо, нийт эрүүл мэндийг дэмжих зориулалт бүхий хамгийн сайн чанарын бүтээгдэхүүний боловсруулж ирсэн. Бид таныг эрүүл, саруул амьдрах нөхцөлийг хангахад туслах зориулалтын бүтээгдэхүүнийг боловсруулж, тогтмол сайжруулан, шинжлэх ухааны ололтод үндэслэн улам боловсронгуй болгох чиглэлээр хичээнгүйлэн ажиллаж байна. *

4Life компанийн бүтээгдэхүүний орцын боловсруулалтыг эрдэм шинжилгээ, судалгаанд үндэслэдэг бөгөөд тэргүүн дээд чанар, өндөр үр дүнтэй бүтээгдэхүүн боловсруулдаг билээ. 4Life Трансфер Фактор® бүтээгдэхүүн нь итгэмжлэгдсэн байдаг тул Таны хэрэглэж буй 4Life Трансфер Факторын бүтээгдэхүүн тус бүр нь өөрийн онцлог, элдэв хольцгүй цэвэр байдал, нөлөөлөх хүч чадал, бүрэлдэхүүний орц зэрэгт баталгаатай гэдэгт эргэлзэх хэрэггүй юм.

Компанийн өөрийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны багийн гишүүд нь шинжлэх ухааны ололт дэвшилийг 4Life компани дээр шууд нэвтрүүлж байдаг эмч, эрдэмтэд нараас бүрддэг. Түүнчлэн, манай Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны зөвлөх зөвлөл (ЭМШУЗЗ) нь шинэ бүтээгдэхүүн боловсруулахад дэмжлэг үзүүлж, 4Life Трансфер Факторын ® Шинжлэх ухааны цаашдын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд тусалдаг юм.

Таны амьдралд зориулсан бүтээгдэхүүн

Та эрүүл саруул байгаагаа мэдрэх үедээ, өөрийн хүссэнээрээ хамгийн сайн амьдралаар амьдарч чадна. Үүнийг хийхийн тулд Та сонор сэрэмжтэй дархлааны тогтолцоотой байх хэрэгтэй. Ийм учраас ихэнх хүмүүсийн ухаалаг сонголт бол 4Life Трансфер Фактор бүтээгдэхүүн болсон юм.

Трансфер Факторын шинжлэх ухаан

4Life компанийн Трансфер Факторын шинжлэх ухаан нь таны дархлааны тогтолцоог болзошгүй аюул заналыг тодорхойлох, санах, хариу эсэргүүцэл үзүүлэх чадварыг дэмжих дархлааны эсийг сургадаг бүтээгдэхүүний эрдэм шинжилгээ, судалгаа, техник технологи, инновацийг хамарсан билээ. 4Life Трансфер Фактор бүтээгдэхүүн нь патентлагдсан, магадлан итгэмжлэгдсэн бөгөөд маш ихээр судлагдсан бүтээгдэхүүн юм. 4Life Трансфер Фактор нь Дархлааны системийг өргөн хүрээтэй дэмжлэг үзүүлэх гурван онцгой эрхийн өмчлөлт аргаар бий болгосон бүтээгдэхүүн юм. Үүнд:

UltraФактор XF® нь 4Life Трансфер Факторын уураг болон үхрийн ангир уурагаас гаргаж авсан бусад пептидийг хэт шүүсэн патентлагдсан баяжмал юм.

OvoФактор® нь 4Life Трансфер Факторын уураг болон тахианы өндөгний шараас гаргаж авсан бусад пептидийн патентлагдсан баяжмал юм.

NanoФактор® нь үхрийн ангир уурагаас нано шүүлтүүрээр гаргаж авсан патентлагдсан баяжмал юм.

Бүтээгдэхүүний боловсруулалт

4Life компанийн судалгаа, шинжилгээний баг нь чанар, туршилтын хамгийн өндөр стандартыг хангасан бөгөөд хүнийн эрүүл мэндийг нийтэд нь маш сайтаар дэмжиж байдаг бүтээгдэхүүнийг боловсруулах зорилготойгоор ажилладаг. 4Life компани нь өөрийн бүтээгдэхүүнийг капсул, шахмал үрэл, шүүс ундаа, нунтаг, болон түрхэх гэх мэт олон төрлийн хэлбэртэйгээр хэрэглэгчдээ хүргэдэг билээ. Үүнд:

Чанар ба шинжилгээний лаборатори

#

4Life компанийн олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг түгээхээс өмнө нь олон зуун туршилтад хамруулдаг билээ. Өргөн цар хүрээтэй сорилт хийх нь бүтээгдэхүүний чанарын маш сайн баталгааг хангадаг юм. 4Life компани олон сая долларын хөрөнгө оруулалт хийж орчин үеийн лабораторийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглосон шууд борлуулалтын аж үйлдвэрийн салбар дахь хамгийн дэвшилтэт аналитик лабораторид түүхий эдээс нь эхлээд, бэлэн бүтээгдэхүүн хүртэл нь туршилт шинжилгээг хийдэг.

4Life үйлдвэрлэлийн байгууламж нь хамгийн сүүлийн үеийн савлагаа, капсулан савлалт, холих тоног төхөөрөмжтэй бөгөөд NSF® Олон Улсын Сайн Үйлдвэрлэлийн Практик (GMP) бүртгэлд орсон билээ. NSF International байгууллагын GMP бүртгэлд орсны үр дүнд 4Life компани нь өндөр чанартай хоол хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхэд тохиромжтой арга, тоног төхөөрөмж, хяналтыг ашигладаг гэдгийн баталгаа болж байгаа.

Үйлдвэрлэл

4Life компани нь өөрийн үйлдвэрлэлийг ажиллуулдаг бөгөөд үйлдвэрлэлийн үйл явцын алхам бүрийг хянах боломжоор хангадаг. Үүнд, зуурмагийг холих, капсул бий болгох болон сав баглаа боодол хийх зэрэг шатлал ордог.

Тодорхойлолт


Тус бүрийн орцыг тодорхойлох болон ашиглахаас өмнө туршиж шалгадаг билээ.

Хольцгүй цэвэр байдал


Түүхий эд болон бэлэн бүтээгдэхүүн бүрийг бохирдуулагч болон бусад чанарыг муутгах хольц байхгүй эсэхийг шалгадаг.

Бат бөх байдал


Орц бүрийн үзүүлэлтийг дагуу бат бөх байдалд, шинж чанарын тодорхойлолтын дагуу маш нарийн сорьж шалгадаг юм.

Найрлага


Багц бүрийг бүтээгдэхүүний тодорхойлолт үзүүлэлтийн дагуу боловсруулан үйлдвэрлэдэг билээ.

4Life компанийн үйлдвэрлэл, чанарын хангалтын үйл явцын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахын тулд Дэлхийд Трансфер Факторыг танилцуулж байна видеог үзнэ үү.

Эрдмийн холбоод

4Life Research® компани нь өөрийн бүтээгдэхүүний үр дүнг эрдэм шинжилгээний нийгэмлэг, шинжлэх ухааны нийтлэл болон эрдэм шиншинжилгээний судалгаагаар дамжуулан тодорхойлдог.

Мөн 4Life компани нь Миссурийн их сургуультай хамтран 4Life Трансфер Фактор Ренуво® бүтээгдэхүүний үр ашгийг тодорхойлох зорилгоор иж бүрэн санамсаргүй, плацебо хяналттай, 30 өдрийн үр дүн тогтоох судалгааг хамтарч хэрэгжүүлсэн билээ.

Компани нь Аубурн их сургуулийн Боловсролын коллежийн Кинезиологийн сургуулийн бүрэлдэхүүн болох Молекул ба хэрэглээний шинжлэх ухааны лаборатори (MASL)-тай хамтран ажилладаг билээ.

Патент

4Life Patents

4Life компанийн судалгаа, шинжилгээ болон патентаа хамгаалах явдал нь тус компанийн удаан хугацаагааронцгой эрх, тогтвортой байдлыг хадгалах үзэл бодолд нийцдэг болно. 4Life компани нь АНУ-ын таван патент, олон улсын 38 патентийг эзэмшдэг бөгөөд хэдэн арван патент нь бүртгэлийн явцад байгаа.

Судалгаа ба хэвлэл нийтлэл

#

Судалгаа, шинжилгээ нь манай компанийн нэрийн хуудас бөгөөд инновац, баталгаажуулалт, боловсрол дээр үндэслэн бид өөрийн үйл ажиллагаагаа эрхлэн явуулдаг юм. Эдгээр судалгааны үр дүнг” Хоол тэжээл, бодисын солилцоо”, “Хэрэглээний Физиологи”, “Хоол тэжээл”, “Бодисын солилцоо”, “Спортын тэжээлийн олон улсын нийгэмлэгийн сэтгүүл”, “Спорт, дасгал хийх анагаах ухааны шинжлэх ухаан” зэрэг олон хэвлэл нийтлэл, сэтгүүлд гаргасан билээ.

4Life Трансфер Факторын үр дүнг олон тооны судалгаагаар дархлааны системийн эрүүл мэндийг бэхжүүлж байгаа тодорхойлсон билээ. Нэг туршилтын үр дүнд 4Life Трансфер Фактор бүтээгдэхүүн нь байгалийн Killer эсүүд (чухал ач холбогдолтой анхдагч эсэргүүцэгч эс)-ийн үйл ажиллагааг дархлааны системд 437% хүртэл нэмэгдүүлдэг гэдгийг тодорхойлсон байна.

Шинжлэх ухааны баг

Шинжээчдийн судалгаа нь шинжлэх ухааны амжилттай зэрэгцээ байдалтай байна

Манай компанийн өөрийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны баг нь 4Life компанийг сүүлийн үеийн дэвшилтэд шинжлэх ухааны төвшинд байлгахын тулд шаргуу ажиллаж дархлааны тогтолцоогоор мэргэшсэн эрдэмтэд, докторын зэргийг хамгаалсан мэргэжилтэн нараас бүрддэг. Мөн дэлхий даяар хоол тэжээлийн чиглэлээр мэргэшсэн олон арван эрдэмтэд, мэргэжилтнүүд, эмч нараас бүрдсэн Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны зөвлөх зөвлөлийг 4Life компани дээр ажиллуулж байна.

#

Дэвид Воллмер, Ph.D. доктор

Аналитик ба чанарын албаны дэд ерөнхийлөгч

"Би 4Life компанийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны багийн нэг гишүүн болсондоо баяртай байдаг. Бид 4Life компанийн дистрибьютер, хэрэглэгчдийн хувьд хамгийн чанартай бөгөөд үр дүнтэй бүтээгдэхүүнийг бий болгох зорилт тавин ажиллаж байна. Шинжлэх ухааны нэр хүнд нь бидний үйл ажиллагааны цөм болж байгаа юм."

Dr. Vollmer has enjoyed over 25 years of experience in product innovation, quality control, and laboratory management. His expertise includes technical and administrative leadership, development and validation studies for new products, laboratory and production specifications, and collaborative scientific affairs. He received his PhD in Analytical Chemistry from the University of Nebraska and his Bachelor of Science degree in Chemistry from Missouri Western State University. Throughout his career, Dr. Vollmer has authored numerous published articles, and is the co-inventor on various patents involving the discovery of pharmaceutical drugs as well as natural products for use in dietary supplements.


Намтрыг уншина уу
#

Брент Воган , Ph.D. доктор, RD

Эрүүл мэндийн мэдээллийн албаны захирал

"4Life Трансфер Фактор бүтээгдэхүүн нь бүхэлдээ одоогоор зах зээл дээр бэлэн байгаа хамгийн сайн дархлааны тогтолцоог бэхжүүлэх хамгийн сайн бүтээгдэхүүн юм. Эдгээр бүтээгдэхүүнийг нөлөөлөх чадвар, үндсэн зорилго болон зохицуулалт нь бүхэлдээ таны дархлааны системийг бэхжүүлэн эрүүл мэнд, тамир тэнхээ сайжруулахад үлэмж хувь нэмэр оруулдаг юм."*

Dr. Vaughan is a registered dietitian with over 20 years of experience in formulations and research within the dietary supplement industry. He holds a Master’s degree in Food Science and Nutrition from the University of Utah and a doctorate in Public Health and Epidemiology from Walden University in Minneapolis, Minnesota. Dr. Vaughan has been a Formulator and Researcher at 4Life for the past 17 years. During this time, he has been instrumental in the development process for many top-selling 4Life products and has worked with distributors throughout the world.


Намтрыг уншина уу
#

Paula Brock, PhD, MSCI

Director of Scientific and Regulatory Affairs

“4Life provides the opportunity for people to live successful lives. Through science and service, we aim to deliver safe and efficacious products and education to assist in improving both physical and mental health and to help people achieve a positive lifestyle.”

Dr. Brock has 18 years of experience in neuroscience and pharmacology. Her expertise includes teaching and mentoring, mechanism of action, safety and toxicity of biological compounds, analytical pharmacology, molecular biology, and personalized medicine. She received her Bachelor of Science degree in Chemistry, Master of Science degree in Clinical Investigation and PhD in Pharmacology and Toxicology from the University of Utah. Prior to living in the United States, Dr. Brock attended the College of Pharmacy in Brazil. She has contributed to numerous scientific publications, presentations, and lectures. Dr. Brock has received awards from the Howard Hughes Medical Institute, the American Foundation for Pharmaceutical Education, the American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics, and several others.


Намтрыг уншина уу

Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны зөвлөх хороо

Robert Robertson

Роберт У. Робертсон, Жюниор, эмч

"4Life Research компани нь хоол тэжээлийн салбарт Трансфер Факторын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлуудаараа олонд сайн танигдсан тэргүүлэгч компани юм. Шинэ нээлт хийх болгонд 4Life компанийн эрдэмтэд тэргүүн эгнээнд байгаа гэдэгт үл эргэлзэж болно."

Dr. Robertson is one of the founding members of the Health Sciences Advisory Board and an active 4Life distributor. Following a lucrative career as the Director of Emergency Services at Western Baptist Hospital in Paducah, Kentucky, Dr. Robertson and his son Rob Robertson, III decided to start a nutritional supplement company. It was while conducting product research for their company that the two discovered the many benefits of transfer factors. Convinced of the importance of 4Life’s mission, they sold their company and became distributors. Dr. Robertson completed his education at the University of Louisville School of Medicine and worked as an intern at the University’s affiliated hospitals. He completed his residency in emergency medicine at the University of Louisville affiliated hospitals.


Намтрыг уншина уу
Teresa Tomalska

Тереза Томальска, эмч

"Хүний эрүүл мэндэд бүхэлд нь асар их ач тус авчирч чаддаг шинжлэх ухааны нээлт их ховор тохиолддог. 4Life Трансфер Факторын бүтээгдэхүүн нь дархлааны тогтолцооны оновчтой үйл ажиллагааны нууцыг эзэмшдэг гэдэгт би бат итгэж байна."*

Dr. Tomalska completed her medical training at the Medical Academy of Lublin in Poland. She came to the United States several years ago, intending to only stay for a short visit. Right before leaving, she was introduced to 4Life. Dr. Tomalska decided to stay and devote herself full-time to teaching people about supporting good health. In an effort to further this cause, Dr. Tomalska currently hosts two informative radio shows called “Balsam” and “Toward Health” in Chicago, Illinois, and publishes a monthly newsletter entitled “To Your Health.” She also organizes seminars on topics such as women’s health, cardiovascular health, and health for Polish families.


Намтрыг уншина уу
Said Daibes

Саид Дайбес, Ph.D. доктор

"4Life Трансфер Фактор нь дархлааны тогтолцоонд дэмжлэг үзүүлдэг шалгарсан эх үүсвэр юм. Трансфер Факторын мөн чанарыг ойлгож, эрүүл мэндийг хэрхэн сайжруулж байгааг судлах нь надад маш сонирхолтой байдаг. 4Life компанийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны баг нь шинэ үеийн шинжлэх ухаанд суурилсан судалгаагаа эрчимжүүлэн ажиллаж байна."

Dr. Enioutina graduated from the Sechenov Moscow Medical Academy with a medical degree in preventive medicine and epidemiology. She was also awarded a doctorate degree in pharmacology/toxicology from the All-Union Institute of Medicinal Plants in Moscow. Dr. Enioutina’s dissertation focused on the effects of herbal cholesterol-lowering drugs on the immune system and corrections of these adverse reactions by multivitamin complexes. She has published a series of articles describing the use and regulation of herbal products. Over the last two decades, she has investigated the molecular mechanisms of immune responses following vaccination. Currently, Dr. Enioutina is a faculty member of the University of Utah Division of Pediatric Clinical Pharmacology. She devotes her free time to education and translational research.


Намтрыг уншина уу
MeiLing SiuCaldera

Мэй Линг Сиу Калдера, Ph.D. доктор, эмч

"Сайн хоол тэжээл бол бие болон оюун санааны эрүүл мэндийн бодит суурь болдог".

Dr. Siu-Caldera is a medical doctor who has done extensive research on the benefits of vitamin D in cancer treatment. She provides nutrition counseling with a focus on weight management, dietary and lifestyle modification, cardiovascular health, and sports nutrition. Dr. Siu-Caldera graduated from the University of San Carlos in Guatemala and received her PhD in Nutrition from the University of Connecticut, Storrs. She has published more than 20 peer-reviewed research papers and contributed articles in newspapers and magazines to increase public awareness on nutrition health.


Намтрыг уншина уу
Ty Hopkins

J. Ty Hopkins, PhD, ATC

4Life компанийн өөрсдийн бүтээгдэхүүний боловсруулалтыг шинжлэх ухааны үндэслэл дээр тулгуурлан үйлдвэрлэдэг, түүнчлэн зөвхөн өндөр чанартай найрлага ашиглаж, хамгийн сайн чанарын хяналтыг хангах үүрэг хүлээсэн байна. Ихэнх компаниуд чанарыг эрхэмлэн тэр бүр төдийлөн үйлдвэрлэлдээ үүрэг болгон нэвтрүүлдэггүй байхад 4Life компани энэ тал дээр баттай хэрэгжүүлдэг билээ. Эрдэмтэн хүний хувьд болон тамирчин хүний хувьд эрүүл амьдралын хэв маягийг дэмжигч хэн бүхэнд, дархлааны үйл ажиллагааг бэхжүүлэх хүссэн хүмүүст 4Life компанийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж байхыг санал болгож байгаадаа би баяртай байна.

Тай Хопкинс нь одоогоор Бригам Янгийн Их Сургуулийн профессор юм, тэрээр спортын сургалт, биеийн анагаах ухаан, нөхөн сэргээх чиглэлээр их дээд сургуулийн хөтөлбөрийг хариуцан зохицуулдаг юм. Доктор Хопкинс нь Тамирчдын сургалтын чиглэлээр Шинжлэх ухааны бакалавр зэрэгтэйгээр Бригам Янгийн Их Сургуулийг төгссөн. Түүний магистрын судалгааны ажил нь Тамирчдын сургалтыг хамруулсан ба Индианагийн Их Сургуулийн магистрын зэрэг авсан ба амьдрал ухааны докторын зэргийг мөн тэнд хамгаалсан билээ

Доктор Хопкинсийн эрдэм шинжилгээний ажил нь үе мөчний эрүүл мэндийг тусгайлан авч үзсэн ба үүнд хүний биеийн доод хэсгийн үе мөчний гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, гэмтлийг эмчлэх, нөхөн сэргээх талаар нарийвчилсан судалгаа хийсэн байна. Тэрээр 70 гаруй эрдэм шинжилгээний бүтээл туурвиж хэвлэлд нийтлүүлсэн бөгөөд үндэсний болон олон улсын хэмжээнд хэдэн зуун удаа өөрийн ажлаа танилцуулан илтгэл тавьсан билээ. Тэр лабораторид оюутан нартайгаа хамтран ажиллах дуртай нэгэн бөгөөд лабораторийн судалгааны ажлаа байнга анги, танхимдаа ашигладаг эрдэмтэн багш юм.

Доктор Хопкинс нь Journal of Athletic Training буюу Тамирчдын сургалтын тухай сэтгүүлийн редактороор мөн ажилладаг, тэр бусад олон сэтгүүлийн редакцийн зөвлөл, зөвшөөрөл олгох агентлагт ажилладаг. Тэр мөн Үндэсний Тамирчдын Зааварлагчдын холбоо, АНУ-ын Спортын анагаах ухааны коллежийн судлаач гишүүн юм.


Намтрыг уншина уу
Joy Irobi, PhD

Жой Айроби

"4Life компанийн Трансфер Фактор® нь өдөр тутмын амьдралын дарамт, стресс ихтэй байгаа өнөө үед бидний дархлааны системийг үр дүнтэй сургахад дэмжлэг үзүүлдэг. Эрүүл насжилт болон бусад асуудлыг дэмжиж дараа үеийн 4Life компанийн дархлааны системийг бэхжүүлэх бүтээгдэхүүн боловсруулж байгаа эрдэмтдийн багт би маш дуртай орж байгаа болно". *

Доктор Айроби нь молекул генетикийн салбарт докторын зэрэг хамгаалсан ба олон улсын нэр хүндтэй Антверпений их сургуулийн молекулын генетикийн тэргүүлэгч судлаачаар 17 жил ажилласан байна. Одоогоор тэрээр Бельги улсын Хасселтийн их сургуулийн дэргэдэх Био-анагаах ухааны судалгааны хүрээлэнгийн (BIOMED) анагаах ухаан, био-анагаах ухааны судалгааны эрдэмтэн профессор юм. Доктор Айробигийн судалгааны баг нь мэдрэлийн үрэвслийг дохиолох экзосом буюу эсийн гаднах везикулд орших нейропротекторийн биомаркерын мэдээллийг тайлах чиглэлд судалгаа хийдэг. Айроби нь 30 гаруй нийтлэлийг зохиосон бөгөөд био-анагаахын шинжлэх ухааны салбарт өөрийн хувь нэмрээ оруулан олон тооны шагнал хүртсэн эрдэмтэн юм.


Намтрыг уншина уу
Don Otter, PhD

Don Otter, PhD

“The reputation of an international supplement manufacturer is reliant upon the integrity of products, the caliber of manufacturing, the science behind formulas and, of course, research to substantiate innovation. 4Life has been a world leader for more than two decades. I’m confident that there are decades of 4Life advancements to come.”

Dr. Otter completed his doctorate degree in chemical and materials engineering at The University of Auckland in 1987. For the past 30 years, he’s developed a reputation as an innovative, interdisciplinary dairy product scientist and professor. Prior to his position as Associate Professor in the Food Science Department at the Auckland University of Technology, he served as a Senior Outreach Specialist at the Center for Dairy Research, University of Wisconsin-Madison, a Senior Research Scientist for a food and bio-based products company, and visiting scientist at North Carolina State University in Raleigh, NC.

Dr. Otter’s professional distinctions include sitting on the Editorial Board of the International Dairy Journal and participating in the Executive Committee for the New Zealand Institute of Food Science and Technology.


Намтрыг уншина уу